Повернутися до звичайного режиму

Рекомендації до планування роботи класного керівника

Структура циклу управлінської діяльності

§ Психолого – педагогічне діагностування

§ Прогнозування

§ Визначення мети та завдань діяльності

§ Визначення змісту, вибір засобів, форм організації життєдіяльності

§ Планування (моделювання) виховного процесу

§ Реалізація плану (організація діяльності)

§ Аналіз, оцінювання, облік результатів ( діагностування нової ситуації)

Психолого – педагогічне діагностування

Аналітична діяльність класного керівника:

§ І (підготовчий) – визначення предмета, мети, програми та інструментарію.

§ ІІ (основний) – збір та систематизація інформації, визначення проблем, складання прогнозу розвитку, формулювання висновків.

§ ІІІ (рефлексивний) – оцінка, корекція.

Прогнозування

Мета:

§ окреслити перспективи подальшого розвитку класного колективу на певний проміжок часу,

§ сформувати модель взаємовідносин у колективі,

§ планувати рух у певному напрямку, конкретизувати прагнення.

Визначення мети та завдань

§ Пізнавальна ціль – запроектовані зміни в знаннях, ідеалах чи світогляді особистості.

§ Виховна ціль – бажані зміни емоційного відношення, мотивів, ціннісних орієнтацій особистості.

§ Розвиваюча ціль – конкретні зміни у вміннях, навичках, індивідуальних якостях.

Визначення змісту

§ Зміст виховання - моральні норми, правила, переконання, відношення до навчання, праці, оточуючих людей, до себе, до суспільної власності.

§ Зміст виховання повинен бути доступним, відповідати віковим та індивідуальним особливостям вихованців, рівню їх підготовки, умовам навчально-виховної роботи.

Вибір засобів, методів, форм організації життєдіяльності

§Засоби:словесні, наочні та практичні.

Методи:

§ методи формування свідомості, переконання особистості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад і т.п.);

§ методи стимулювання поведінки і діяльності (змагання, заохочення, осудження, особистий приклад і т.п.);

§ методи самоосвіти і самовиховання (самоаналіз, самооцінка, самозвіт і т.п.).

Форми організаціїжиттєдіяльності:

§ за провідним засобами і методами (словесні, наочні, практичні);

§ за числом учасників педагогічного процесу (масові, групові, колективні, індивідуальні).

Планування (моделювання)виховного процесу

Зміст плану повинен відповідати таким вимогам:

§ зв’язок з життям;

§ різносторонність виховної роботи;

§ доцільність вибраних форм організації;

§ конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом;

§ опора на вихованців, сім’ю, громадськість.

Реалізація плану (організація діяльності) та оцінювання роботи

Організація спільної діяльності дорослих і дітей, за якої члени колективу беруть участь у плануванні й аналізі, діяльність має характер колективної творчості, є корисною для всіх учасників, приносить їм радість.

§ Управлінський цикл логічно завершується аналізом, оцінюванням, обліком результатів.

§ Ці стадії є кроком до початку наступного етапу планування, тобто діагностуванням нової ситуації.

Зміст, форми та структура плану виховної роботи

§ Аналіз виховної роботи за минулий рік.

§ Цілі та завдання виховної діяльності.

§ Психолого-педагогічна характеристика класу.

§ Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

§ Індивідуальна робота з учнями.

§ Робота з батьками.

§ Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.

Аналіз виховної роботи за минулий рік

§ Аналіз пережитого досвіду спільної діяльності та спілкування.

§ Визначення досягнень і з’ясування слабких місць виховного процесу у класі.

§ Розуміння соціальних процесів, які відбуваються у класному колективі.

§ Виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів.

Це допоможе правильно намітити цільові орієнтири, визначити пріоритетні напрями виховної діяльності на наступний навчальний рік, вибрати оптимальні форми, методи та прийоми побудови виховної роботи.

Цілі та завдання виховної діяльності

§ Повинні бути спрямованими на розвиток особистості дитини.

§ Узгоджуватися з інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти.

§ Відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності.

§ Забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації.

§ Бути конкретними, чітко і ясно сформульованими.

§ Сприйматися такими, яких складно, але можливо досягти.

§ Бути гнучкими, тобто придатними до коригування.

§ Піддаватися діагностуванню.

Психолого-педагогічна характеристика класу

Загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності, розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати орієнтовні питання для складання характеристики класу.

Основні напрями діяльності та справи класного колективу

Класний керівник має під час планування:

§ опиратися на теоретичні та технологічні розробки з питань виховання учнів;

§ передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах;

§ визначити як пріоритетний той вид діяльності, що якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить неповторність класного колективу;

§ надавати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування;

§ правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів;

∙ оптимально розподілити час і сили членів класної спільноти.

Індивідуальна робота з учнями

§ Вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку.

§ Встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною.

§ Створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, самопізнання, самовизначення та саморозвитку.

§ Вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів.

§ Розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективу.

§ Профілактична робота з учнями «групи ризику».

§ Діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.

Робота з батьками

§ вивчення сімей учнів;

§ педагогічна просвіта батьків;

§ забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу;

§ педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради класу;

§ індивідуальна робота з батьками сім’ї учня;

§ інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі

Вивчення може проводитися за напрямами:

а) розвиток особистості учнів;

б) формування класного колективу;

в) рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.

Під час дослідження враховують такі аспекти життя колективу:

§ Організація соціально значущої спільної діяльності.

§ Наявність пріоритетного (домінуючого) виду діяльності.

§ Активність і самореалізація учнів у спільній діяльності.

§ Стан емоційно-психологічних та ділових відносин;

§ Наявність зв’язків з іншими групами та окремими індивідами;

§ Розвиток учнівського самоврядування.

Планування — справа творча, тому класний керівник має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання у повсякденній роботі.

Кiлькiсть переглядiв: 406

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.